lei/persoana
9. CÂȘTIGUL SALARIAL        MEDIU NET  2018 *) 2019 *)
sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep.
Total județ 2164 2155 2148 2319 2404 2415 2445 2515 2502 2578 2579 2535 2518
Agricultură, Silvicultură și Pescuit 1929 2004 2076 2632 2835 2954 3011 3458 3221 3357 3293 3483 3064
Industrie și Construcții  2112 2089 1697 2488 2352 2352 2369 2422 2430 2614 2531 2496 2495
Servicii **) 2212 2206 2381 2195 2434 2451 2491 2563 2539 2530 2595 2539 2521
*) Date operative
**) Exclusiv forțele armate și personalul asimilat (Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalității salariaților încadrați la birourile parlamentare din circumscripțiile electorale și plătiți din sume forfetare.
Nota 1: Datele lunare privind câștigul salarial mediu net sunt obținute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2019, eșantionul cuprinde, pe total țară, circa 23.500 unități economico-sociale. Unitățile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepție făcând unitățile administrației publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eșantion reprezentativ la nivel de județ (cca. 820 de unități). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unitățile cu 4 salariați și peste, care reprezintă 89,65% din numărul total al salariaților din acest sector.
Nota 2: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităților din economia națională CAEN Rev.2. Informațiile privind câștigurile salariale pentru anumite activități economice conform CAEN Rev.2 din cadrul industriei și serviciilor (ex. extracția petrolului brut și a gazelor naturale, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, poștă și de curier, intermedieri financiare), în cea mai mare parte, sunt repartizate pe județe după sediul central al întreprinderii furnizoare de date.
Nota 3: Prevederile legale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările și completările ulterioare) referitoare la contribuțiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului, transferate în sarcina salariatului începând cu luna ianuarie 2018, nu influențează comparabilitatea datelor pentru seriile de „câștig salarial mediu net lunar.”
Nota 4: Conform prevederilor legale în vigoare, salariații din domeniul cercetare-dezvoltare și inovare, respectiv din activitatea de creare de programe pentru calculator beneficiază de scutire de impozit.  Pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, conform legislației naționale în vigoare (OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene), salariații din domeniul construcțiilor beneficiază de unele prevederi speciale în ceea ce privește impozitul, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate.