persoane
7. EFECTIVUL SALARIAȚILOR - la sfârșitul perioadei  2018 *)  2019 *)
sep.1) oct.1) nov.1) dec.1) ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai 2) iun.2) iul.3) aug.3) sep.3)
Total județ 79887 79941 79981 79695 81170 81559 81879 81880 81893 81902 82019 81889 81966
Agricultură, Silvicultură și Pescuit 1819 1820 1821 1814 2003 2012 2020 2020 2021 2021 2024 2021 2023
Industrie și Construcții  31437 31458 31474 31361 31207 31356 31479 31480 31485 31488 31533 31483 31513
Servicii **) 46631 46663 46686 46520 47960 48191 48380 48380 48387 48393 48462 48385 48430
Notă: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităților din economia națională CAEN Rev.2. 
*) Date operative
**) Exclusiv forțele armate și personalul asimilat (Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalității salariaților încadrați la birourile parlamentare din circumscripțiile electorale și plătiți din sume forfetare.
1) Datele pentru anul 2018 au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câștigurilor salariale, completate cu informațiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariați și au fost repartizate pe județe și sectoare de activitate conform distribuției obținute din cercetarea statistică anuală asupra costului forței de muncă din anul 2017.
2) Date reestimate. Datele pentru perioada ianuarie-iunie 2019 au fost reestimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câștigurilor salariale, completate cu informațiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariați și au fost repartizate pe județe și sectoare de activitate conform distribuției obținute din cercetarea statistică anuală asupra costului forței de muncă din anul 2018.
3) Începând cu luna iulie 2019, datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câștigurilor salariale, completate cu informațiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariați și au fost repartizate pe județe și sectoare de activitate conform distribuției obținute din cercetarea statistică anuală asupra costului forței de muncă din anul 2018.